Chovatelský program

Úctyhodný celoživotní výkon amerického plemene Quarter Horse nás naplňuje pokorou vůči nim, a proto jsme si dovezli základní chovné stádo právě z Ameriky. Naším cílem je odchovávat z vlastního stáda kvalitní koně, kteří budou dělat radost svým majitelům ve sportu i ve volném čase. Chovatelský program je naše podpora majitelům klisen i zakoupených hříbat v počátcích výchovy a výcviku mladých koní.
Chovatelský program zahrnuje potomky majitelů narozené z klisen jednotlivých chovatelů, ale i potomky narozené z našich klisen a zakoupené novými majiteli.

Všeobecné podmínky připouštění

 1. Připouštěcí sezóna u nás začíná 1.3. a končí 31.7. každý rok, pokud není stanoveno jinak.
 2. Hřebci ustájení na ranči Lucky Valley připouští klisny QH nebo PH čerstvým nebo zmrazeným spermatem (viz podmínky jednotlivých hřebců).
 3. Zmrazené inseminační dávky je možno posílat kurýrní službou.
 4. Zmrazené inseminační dávky jsou přepravovány ve speciálním kontejneru, z něhož potřebné dávky přebírá veterinář, který danou klisnu bude inseminovat. Kontejner se vrací zpět a jeho pronájem je zpoplatněn.
 5. Možné slevy jsou za dvě a více klisen jednoho majitele a rovněž při připouštění více klisen z jednoho ranče je možné uzavřít zvláštní dohodu.
 6. Na žádost majitele klisny lze přistoupit i k jiným dohodám.
 7. Inseminační dávky jsou uloženy a připraveny k zasílání v Hradištku pod Medníkem. Odebírání čerstvých dávek pro nás praktikuje MVDr. Hlačík, Napajedla.
 8. Nejpozději do 31.8. daného roku žádáme majitele klisny oznámit výsledek inseminace z důvodu sestavení pořadníku v další sezóně.
 9. Při narození mrtvého hříběte má majitel klisny možnost formou rebreedingu nového připuštění.
 10. Při uhynutí klisny při porodu má majitel klisny možnost formou rebreedingu nového připuštění jiné náhradní klisny.
 11. Ceny viz smlouva o připuštění

Před dovozem klisny

 • majitel klisny zavolá a domluví se na podmínkách připuštění
 • uzavře smlouvu o připuštění a zaplatí příslušné poplatky
 • seznámí se se všeobecnými připouštěcími podmínkami a rovněž s podmínkami danými pro jednotlivé hřebce (viz www.luckyvalley.net sekce Plemenní hřebci)
 • ostatní poplatky spojené s ustájením klisny a veterinární poplatky uhradí majitel klisny před odvozem z ranče Lucky Valley

Při dovozu klisny

 • majitel předloží zdravotní průkaz klisny vč. platných potvrzení o očkování, odběru krve a provedených předepsaných stěrech pro připuštění
 • dále předloží kopii původu klisny Certificate of Registration AQHA nebo APHA + 5 panel N/N (pro AP 6 panel)
 • klisna musí být zdravá a bez přenosných zlozvyků (např. klkání)

Po připuštění

 • majitel klisny uhradí před odvozem klisny veškeré poplatky spojené s připouštěním
 • majitel klisny obdrží připouštěcí lístek ÚEK ČR (po skončení sezóny a po uhrazení veškerých poplatků spojených s připouštěním klisny)
 • dále obdrží formulář Registration Application AQHA nebo APHA (po uhrazení veškerých poplatků spojených s připouštěním klisny)

Služby navíc

1) Inseminace čerstvým spermatem

 • další náklady spojené s veterinárním vyšetřením klisny a ustájením hradí majitel po připuštění před odvozem klisny z ranče
 • jednotlivé ceny připouštěcích poplatků jsou uvedeny u každého hřebce zvlášť
 • při nezabřeznutí do 31.8. daného roku připouštěcí sezóny má klisna nárok na opakované připuštění následující rok (rebreeding) za stanovené poplatky rebreedingu.
 • další připouštěcí sezónu, která následuje po rebreedingu, platí znovu připouštěcí poplatky uvedené u jednotlivých hřebců

2) Inseminace zmrazeným spermatem

 • majitel klisny uhradí předem připouštěcí poplatek pro daného hřebce
 • další náklady spojené s veterinárním vyšetřením klisny a ustájením hradí majitel po připuštění před odvozem klisny z ranče
 • jednotlivé ceny připouštěcích poplatků jsou uvedeny u každého hřebce zvlášť
 • v ceně připouštěcího poplatku (pokud není uvedeno jinak přímo u hřebce) jsou tři zmrazené inseminační dávky
 • rozesíláme 3 dávky v pejetách ve speciálním kontejneru přímo veterináři, který bude danou klisnu inseminovat