Sport a trénink

Jezdecká
škola

Od května roku 2008 byla do oficiálního seznamu jezdeckých škol České jezdecké federace zařazena i naše JEZDECKÁ ŠKOLA. V našem jezdeckém středisku působí hned několik velmi zkušených trenérů, za kterými jsou vidět sportovní výsledky a se kterými můžete u nás trénovat.

CO NAŠE JEZDECKÁ ŠKOLA NABÍZÍ: Výcvik koní a jezdců

Nabízíme odborně proškolený personál každodenně pečující o koně a profesionálního jezdce s oprávněním trénovat koně i klienty. Výběru kvalitního a spolehlivého týmu lidí jsme věnovali hodně času a vybírali jsme z čistým svědomím, že jim s absolutní důvěrou můžeme svěřit tak citlivá a plachá zvířata, jakými jsou koně. Jejich poctivá práce se odráží na spokojenosti a zdraví našich čtyřnohých partnerů. Tak nás jedině mohou později podržet v hlučných závodních arénách, a to dokážou jen svojí vyrovnaností spolu s výborným charakterem amerických quarterů. Proto chováme a cvičíme plemeno Quarter Horse. Pro jejich výjimečnost a talent učit se a nikdy nezapomínat.
Proto ho doporučujeme začínajícím, dětem i dospělým.
Z našich vlastních zkušeností můžeme potvrdit, že nestačí mít dobrou vůli sportovat a mít koně „turisťáka“. To zkrátka nefunguje. Může se sebevíce snažit vyhovět vám, pro něj v náročných cvicích, jeho fyzické dispozice mu zkrátka nedovolí podat odpovídající výkon. Můžete se na takovém koni naučit základ, ale na postup to není.
Chcete jít dál? Začnete hledat kde. A tak jsme hledali i my. Tyto zkušenosti nás stály hodně peněz i času. My vás toho chceme ušetřit.
Pomůžeme vám se realizovat, naučíme vás i vašeho koně od A do Z jezdeckému umění, půjčíme vám školního koně pro výuku na omezenou dobu, než si pořídíte vlastního, pomůžeme vašim dětem ve sportu uspět.
Náš profesionální tým vás podrží.

JEZDECKÝ KROUŽEK pod záštitou Jezdecké školy

Jezdecký kroužek jsme otevřeli v roce 2017 jako přípravku pro děti, které se chtějí více dozvědět o koních a o všem, co ke koním patří. Kroužek pracuje vždy 5 měsíců od září do ledna a od února do června (mimo letní prázdniny). Vede ho Zuzka Čalová, která pro děti připravuje program na jednotlivé hodiny tak, aby se děti smysluplně vzdělávaly a krok za krokem zvládaly teorii a později i praxi v sedle koně. Teorie odpovídá věkovému složení dětí, aby měly chuť do učení a poznávání pestrého života koní. Po 5ti měsících se koná vždy slavnostní ukončení, kde děti svým rodičům předvádějí, co se naučily a odnášejí si věcné odměny a diplomy o absolvování „malé jezdecké školy“.

Westernové ježdění
Reining, Reiningoví koně

Reiningoví koně mají svůj domov v Americe, kde jsou po stovky let šlechtěni. Jako nejúspěšnější plemeno pro reining se časem ukázal právě Quarter Horse (QH). Původně si britští kolonisté v 17. století oblíbili tento typ koně „čtvrtkaře“ pro své největší zrychlení na čtvrt míle na světě. Později ho američtí farmáři využívali pro jeho nenahraditelnost při nahánění stád dobytka. Všechny jeho fyzické dovednosti mu umožňuje právě jeho specifická pevná stavba těla.

Plemeno Quarter Horse je známo především svou inteligencí, laskavostí, agilitou, atletickými schopnostmi a všestranností. Hbitost, přemýšlivost a rozvaha mu zůstali dodnes, ale místo práce na pastvinách se častěji využívá na sportovních kolbištích. Je také výborným společníkem pro rekreační westernové ježdění ve volném čase.

Westernové ježdění všeobecně můžeme chápat jako jízdu pro radost, jako souznění se čtyřnohým přítelem, a i jako nevšední zážitky s velmi úžasnými tvory jakými koně bezesporu jsou. Westernové ježdění je o vzájemném porozumění a toleranci.
Počátky musíme hledat v Americe v tehdy ještě místních přátelských kláních pořádaných mezi jednotlivými ranči. Tehdy se ještě nejednalo o jeho pravou podobu, ale o základy westernových disciplín jako cutting, trail, horsemanship, western riding a barrel race. Postupem času se westernové ježdění modifikovalo do jednotlivých charakteristických disciplín, ze kterých vzešel i reining.

Reining se stal disciplínou, jež má za úkol ukázat sportovní schopnosti koně jako je obratnost, poslušnost, rychlost, a hlavně partnerství s člověkem. Je jednou z celosvětově uznávaných a nejatraktivnějších westernových disciplín. Počet koní a jezdců, kteří v něm soutěží, ho bezesporu řadí mezi masové sporty. Je založen na vzájemném porozumění souladu koně a jezdce. Je to dynamická disciplína, kde technická přesnost jde ruku v ruce s rychlostí. Typickým znakem reiningových koní jsou fyzické dovednosti, se kterými se tito koně rodí s větším či menším talentem. Ten rozhoduje z jedné třetiny o budoucnosti reniningového koně. Další třetinou je původ rodičů a jejich dosažená sportovní kariéra a kariéra jejich dětí a poslední neméně důležitou třetinou je samotný člověk – trenér a jezdec. Pokud jedna část nefunguje, nefunguje ani celek.
Reining je soustava cviků, které byly poskládány do 12ti soutěžních úloh a každá z nich zahrnuje malé pomalé a velké rychlé kruhy, letmé přeskoky, rollbacky, spiny, couvání a sliding stopy. Tyto dovednosti jsou typickým znakem reningových koní QH. Reining jako soutěžní disciplína se řídí svými pravidly, která určují úbor jezdců, výstroj koní, kvalifikace a kategorie závodů, reiningové třídy, bodové hodnocení aj. Pravidla vycházejí z mezinárodních pravidel FEI a jsou závazná pro všechny účastníky soutěží. Bližší informace a vysvětlení – viz pravidla reiningu na www.cjf.cz.

A co je pro nás reining?

Legální droga, moderní sportovní disciplína, která má v sobě úplně všechno, co dělá sport sportem a co k němu neodmyslitelně patří! Poctivou tvrdou nekončící dřinu, zdravou až dravou soutěživost a samozřejmě pořádnou dávku adrenalinu!

Je to sport, kde sám nejsi nic!

Je to sport, kde jsi jen polovinou z dvojice!

Je to sport, ve kterém maximálně vynikne partnerství člověka a koně!

A co jej dělá výjimečným?
Nádherný nepopsatelný pocit splynutí s koněm, který si s vámi jede pro vítězství …

Pronájem
koní

Snažíme se podporovat všechny jezdce – začátečníky, pokročilé a mládež v jejich úsilí naučit se zvládat partnerství s koněm, které může být opravdu velmi pevným poutem na celý život. Poskytujeme jim v rámci Jezdecké školy vybrané koně, na kterých se učí základům nebo konkrétním manévrům různých disciplín. Jezdecká škola je začátek výuky. Tam se naučíte, jak o koně pečovat, jak ho nasedlat a jak mu říci, co chcete, aby tomu správně porozuměl. Po zvládnutí potřebných hodin k těmto dovednostem trenér vyhodnotí, zda jste schopni se o koně postarat a zvládnout ho v sedle. To je předpoklad pro další postup.

Pokračováním je pronájem koně. Je to vlastně takové malé vlastnictví, kdy můžete s koněm strávit volný čas nejen v sedle, ale i péčí o něj. Vše za dozoru trenéra. S takto pronajmutým koněm se můžete vídat např. 2x týdně na dobu delší, než je klasická jezdecká hodina.
Koně, které nabízíme mají samozřejmě různou úroveň pro různě zdatné jezdce. A to je odlišeno i finanční částkou. Ti pokročilejší si můžou pronajmout koně, který je naučí konkrétním manévrům v různých disciplínách. Podle výběru disciplíny, kterou byste chtěli zkusit, vám pronajmeme koně. A vrcholem vašeho snažení může být účast na závodech, kde budete mít od nás kompletní servis (odvoz, přihlášení, trenéra aj.).
Tímto projektem chceme otevřít cestu talentovaným dětem, mládeži a dospělým, kteří mají odvahu a mají rádi sportovní výzvy. A jízda na koni k nim určitě patří.
Nemusíte si hned kupovat vlastního koně, přijďte k nám si vyzkoušet, zda máte trpělivost a chuť mít za partnera právě koně.